Evolutieleer hoeft zoeken naar God niet in de weg te staan

Omtrent het ontstaan van het universum, mens, dier en plan is er heel wat discussie. Het is verkeerd te denken dat geloof en wetenschap elkaars vijanden moeten zijn of elkaar uitsluiten.

In ons vorig artikel kon u al lezen dat bij de vraagstelling hoe alles ontstaan is men er niet moet toe komen om een evolutie gedachten opzij te zetten.

 

Wel trachten wij u duidelijk te maken dat die gedachte volgens de evolutieleer waarbij al het leven spontaan zou ontstaan zijn door ons niet kan bijgetreden worden.  Wij zijn er van overtuigd dat zulk een denken zou inhouden dat het leven van de mens geen doel zou hebben en dat het maar een feitelijk tijdelijk fenomeen is van beginnen te leven en eindigen te leven met daartussen veel lijden, zonder enige zin.

 

Ook verwezen wij al naar de andere kant, waarbij men  fundamentalistische christenen die leren dat het universum, waaronder onze aarde en al het leven erop, maar een paar duizend jaar oud is.  Die aanhangers van deze leer, creationisme, hebben misschien veel respect voor de Bijbel, maar ze beweren dat God een paar duizend jaar geleden alle dingen in zes dagen van 24 uur geschapen heeft. Niet alleen verwerpen ze geloofwaardige wetenschappelijke bewijzen die hun mening weerleggen, maar vergeten wat God zelf zegt over minuten, uren en dagen in Zijn bestel. Het creationisme zaait dus twijfel over de Bijbel door die als onredelijk en onnauwkeurig te laten overkomen. Personen die zulke meningen promoten, doen ons misschien denken aan sommigen in de eerste eeuw die ijver voor God hadden „maar niet overeenkomstig nauwkeurige kennis” (Romeinen 10:2).

 

Indien wij ernstig God willen zoeken moeten wij alles durven onder ogen zien en de Bijbelse woorden ook tot ons durven laten komen op de wijze en volgens de bedoeling dat die Bijbelse verhalen of boeken werden neergeschreven.

 

Als u zich open stelt om die woorden van de Maker tot u te laten komen zoals Hij ze bedoelt heeft en u bereidt bent om uw best te doen om nauwkeurige kennis te krijgen van wat de Bijbel leert, zal u wel tot inzicht komen hoe de vork in de steel zit.

 

+++

 

Lees ook

 

1.       Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen

 

2.       Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden

 

3.       Kosmos, Schepper en Menselijk Lot

 

4.       Gods vergeten Woord 11 Schepping 3 Andere ontstaansverhalen

 

5.       Gods vergeten Woord 12 Schepping 4 De Schepper zelf

 

6.       Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten

 

7.       Het begin van Jezus #2 Aller Begin

 

8.       Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God

 

9.       Materialisme, “would be” leven en aspiraties #3

 

10.    Leren kennen van Hem die het hart kent

 

11.    Echte boodschap van redding niet ver te zoeken

 

12.    Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie

 

13.    Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden

 

 

 

*****

 

Voorgaande

 

1. Ontstaan van ons wereldbestel

 

Vervolg

 

3. Onderzoek eist bewijsvoering en afgaan op bewijsmateriaal

4. Met vragen zitten over ontstaan en redenen van zijn

5. Ontstaan en complexiteit in de natuur verwijzend naar Bijzondere Oorzaak

6. Argumenten tegen Bijbelse scheppingsverhaal ontzenuwd

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0