Onderzoek eist bewijsvoering en afgaan op bewijsmateriaal

Het universum geschapen terwijl er nog geen mens bestond. Wie kan er dan echt zeggen wat er in feite echt gebeurd is?

Er was geen mens aanwezig toen alles tot ontstaan kwam. Volgens de Bijbel is Diegene Die alles tot ontstaan bracht ook geen mens van vlees en bloed en kan Deze Die een Eeuwige Geest is zelfs niet door de mens gezien worden en dan in leven blijven.

 

“En Hij ging voort: Mijn aanschijn kunt ge niet aanschouwen, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven.” (Exodus 33:20 Canis)

 

Ook heeft niemand ooit gezien dat de ene levensvorm in de andere evolueerde, bijvoorbeeld een reptiel in een zoogdier. Daarom moeten we op het beschikbare bewijsmateriaal afgaan om conclusies te trekken over het ontstaan van het leven. Wanneer wij op zoek gaan naar God moeten wij ook alles durven gaan onderzoeken. Hiertoe moeten wij ook uitkijken naar het mogelijke vindbare bewijsmateriaal dat wij dan voor zich moeten laten spreken. Eveneens moeten wij in ons onderzoek naar God, naar de reden van dingen en naar de gebeurtenissen die hebben plaats gevonden, degelijke naslag werken raadplegen. 

 

Als wij bewijzen onder ogen krijgen moeten wij niet proberen het te laten zeggen wat ons goed uitkomt.

 

Veel atheïsten zien wetenschappelijk onderzoek echter door de bril van het materialisme: de leer dat materie de enige begin- en eindoorzaak is van alles wat bestaat.

„We zijn a priori (...) het materialisme toegedaan”,

schreef de evolutionist Richard C. Lewontin.

„Dat materialisme is absoluut, want we kunnen geen Goddelijke Voet tussen de deur toelaten.”

 

Daarom omarmen materialisten het enige alternatief dat ze hebben — evolutie.

 

Ook gelovige mensen hebben soms vooroordelen die hun kijk op wetenschappelijke feiten vervormen. Zoals al eerder werd gezegd, houden sommige creationisten vast aan het onjuiste denkbeeld dat God de wereld een paar duizend jaar geleden in zes letterlijke dagen geschapen heeft. Vanuit dat vooropgezette idee proberen ze het bewijsmateriaal naar hun hand te zetten om het bij hun extreem letterlijke uitleg van de Bijbel te laten passen.  Mensen die pleiten voor zo’n extreme interpretatie van de Bijbel of van wetenschappelijk onderzoek, zullen geen overtuigende antwoorden vinden als ze op zoek gaan naar bewijzen voor hun geloof.

 

+++

 

Lees ook

 

1.       Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen

 

2.       Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden

 

3.       Kosmos, Schepper en Menselijk Lot

 

4.       Gods vergeten Woord 11 Schepping 3 Andere ontstaansverhalen

 

5.       Gods vergeten Woord 12 Schepping 4 De Schepper zelf

 

6.       Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten

 

7.       Het begin van Jezus #2 Aller Begin

 

8.       Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God

 

9.       Materialisme, “would be” leven en aspiraties #3

 

10.   Leren kennen van Hem die het hart kent

 

11.   Echte boodschap van redding niet ver te zoeken

 

12.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie

 

13.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden

 

 

*****

 

Voorgaande

 

1. Ontstaan van ons wereldbestel

2. Evolutieleer hoeft zoeken naar God niet in de weg te staan

 

Vervolg

 

4. Met vragen zitten over ontstaan en redenen van zijn

5. Ontstaan en complexiteit in de natuur verwijzend naar Bijzondere Oorzaak

6. Argumenten tegen Bijbelse scheppingsverhaal ontzenuwd

Reactie schrijven

Commentaren: 0