Ontstaan van ons wereldbestel

Om op zoek te gaan naar God moet men eerst op zoek gaan naar het aller begin .. het ontstaan.

Over hoe het universum tot stand gekomen is al heel wat gedebatteerd. Indien er een Big Bang zou geweest zijn komt er nog steeds de vraag naar voren wie of wat die Big Bang veroorzaakte.

 

Om daartoe te komen moeten wij nagaan of er een Iets of Iemand was die er voor zorgde dat er iets tot stand kon komen. De Bijbel brengt met het Boek Genesis de ontstaansgeschiedenis van de wereld (hemellichamen, waters, land, planten, dieren en uiteindelijk de mens.

 

Voor diegenen die zeggen dat de wereld ontstaan is door chemische en moleculaire reacties zullen dezen moeten toegeven dat  de kloof tussen niet-levende materie en de meest eenvoudige levende cel heel groot is en dat de vele wetenschappelijke verklaringen nog steeds geen uitsluitsel hebben gegeven over het aller, aller begin. Wij kunnen niet ontkennen dat er een geheel is dat een ontstaansvorm heeft gekregen en dat verder geëvolueerd is.

 

Sommigen denken dat wetenschap en geloof niet samen gaan, maar wij willen hen verzekeren dat zij gerust in symbiose samen kunnen leven. Men moet helemaal geen creationist worden om in God te geloven. De Bijbel is helemaal niet in tegenspraak met denkpatronen van "evoluties". De wereld evolueert zelfs nog steeds.

 

Wij raden u aan voor uw zoektocht naar God om de theorieën over het ontstaan van het leven te onderzoeken. U zal merken dat zelfs vooraanstaande wetenschappers moeten toegeven dat zelfs de eenvoudigste levende cel zo complex is dat die niet op aarde ontstaan kan zijn. Sommige wetenschappers denken dat zulke cellen uit de ruimte zijn gekomen. Wetenschappers zijn het er onderling niet over eens hoe het leven begonnen is.

 

Er zijn heel wat zeer gerespecteerde wetenschappers die het niet onwetenschappelijk vinden om in een intelligente Eerste Oorzaak te geloven. En het idee dat het universum, de natuurwetten en het leven gewoon door toeval zijn ontstaan is intellectueel niet bevredigend. Uit wat we om ons heen zien, weten we dat voor ieder ontwerp, en vooral voor geavanceerde ontwerpen, een ontwerper nodig is.

 

Die Meester Ontwerper of Soevereine Maker van het geheel, heeft de wereld geschapen met de mens er in. Maar deze is slechts veel later op die aardbol geplaatst geworden. Men kan er niet omheen dat de dieren de mens voor waren, ook al willen bepaalde christelijke verenigingen daar niet van weten en de mens voorop plaatsen in Gods schepping. Wel is het zo dat God die mens een belangrijke rol heeft gegeven. De mens mocht namelijk plant en dier ook van naam verzorgen.

 

Die mens, zal u in de bijbel kunnen lezen, heeft gerevolteerd tegen zijn Maker wat geresulteerd heeft in nakomelingen die ook aan die Godheid zijn gaan twijfelen. Maar dat nageslacht wist dan wel niet hoe er leven zonder Schepper kan ontstaan. Hoe kunnen ze dan eigenlijk weten wat er precies gebeurd is?

 

Om daar op antwoorden te vinden kan u zich best verdiepen in wat de Bijbel over het ontstaan van het leven zegt.

 

++

 

Vindt om te lezen:

 

 

1.       Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen

 

2.       Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden

 

3.       Kosmos, Schepper en Menselijk Lot

 

4.       Gods vergeten Woord 11 Schepping 3 Andere ontstaansverhalen

 

5.       Gods vergeten Woord 12 Schepping 4 De Schepper zelf

 

6.       Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten

 

7.       Het begin van Jezus #2 Aller Begin

 

8.       Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God

 

9.       Materialisme, “would be” leven en aspiraties #3

 

10.   Religie en samenleving één geheel

 

 

Voorgaande: Eerste artikel: Welkomstboodschap

Volgende: Evolutieleer hoeft zoeken naar god niet in de weg te staan

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0