Met vragen zitten over ontstaan en redenen van zijn

Wetenschap staat al eeuwen voor vele raadsels, ook al mogen sommige schijnbaar opgelost zijn, steeds wordt men verrast door nieuwe vindingen.

Doorheen de jaren zijn er meer en meer wetenschappers verbaast geworden door in te zien hoe ongelofelijk complex het heelal in elkaar zit. Ook betreft de piepkleine menselijke cel die onder de microscoop die wel een heelal op zich. Bij velen groeide dan ook de twijfel of dit alles door louter toeval is ontstaan. Geen wonder dat velen zich dan ook afvragen of er niet een andere oorzaak zou zijn. Dat u zich daarover vragen stelt is dan ook heel normaal.

 

Voormalig rechtbankjournalist Lee Strobel is ook zo iemand die zich vragen stelde over het ontstaan. Hij ging zelf op onderzoek uit en ondervroeg een aantal vooraanstaande wetenschappers. Hij wilde weten hoe sterk de argumenten zijn voor het geloof in toeval en evolutie. En voor het geloof in een Schepper die alles schiep uit het niets. Strobel verzamelde informatie op het gebied van de kosmologie, de natuurkunde, de astronomie, de biologie, het DNA en het menselijk bewustzijn. Terwijl hij de wetenschappers lastige vragen stelde, viel Strobel van de ene verbazing in de andere. De feiten die voor een Schepper pleiten zijn overweldigend.

 

Hoe meer de wetenschap vordert, hoe onwaarschijnlijker de theorie wordt dat het leven toevallig is ontstaan. Bij tijd en stond krijgen wij regen, zonneschijn, planten die opgroeien om door ons tot voedsel gebruikt te kunnen worden. Ons leven is op een bijzondere wijze tot stand gekomen. Liefst door liefde tussen twee mensen. Maar eens verwekt groeiden wij op als uit het niets tot een volwassen wezen met een eigen denkvermogen. Dat zelfstandig denken roept ook vragen op en brengt ons buiten sommige kopzorgen ook een drang om meer te weten over ons ontstaan en rond het ontstaan van de dingen rondom ons.

 

In de Oude Griekse boeken (Messiaanse Geschriften of het Nieuwe Testament) kan men het Griekse werkwoord vinden dat met „ernstig zoeken” vertaald is, waarmee een vorm die intensiteit en geconcentreerde inspanning is bedoeld. Indien wij Goed willen zoeken is er een noodzaak aan behoefte om in volle hevigheid te gaan zoeken naar de waarheid. De mate van kracht of hevigheid moet van binnenuit komen. Ons zoeken moet gevoed worden door onze innig verlangende hartetoestand. Geheel met ons verstand, ziel en levenskracht moeten wij ons betrokken voelen met een ontdekkingsreis waarbij wij ons volledig willen open stellen voor het onbekende.

 

Als we De Hand achter dit alles willen gaan zoeken en ontdekken moet onze geestesgesteldheid één zijn van openheid en welwillendheid om menselijke doctrines opzij te zetten. U zal dan tot de ontdekking kunnen komen dat de God die u zoekt de naam Jehovah heeft en dat die Godheid open staat voor allen die Hem ernstig zoeken. Indien wij niet onverschillig of laks zijn en onszelf niet zullen sparen, zullen we in de mogelijkheid God te vinden doordat Hijzelf zich aan ons zal openbaren. God zelf wenst dat de mensen op zoek gaan naar Hem. Hij heeft hen geschapen om met Hem een goede relatie aan te gaan.  In hen heeft God ook de vraag naar de oorzaak van alles geplaatst opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem wellicht zouden tasten en vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons.

 

“opdat ze God zouden zoeken, of ze Hem misschien al tastende vinden, daar Hij toch niet ver is van ieder van ons.” (Handelingen 17:27 Canis)

 

Het is helemaal niet abnormaal dat u met veel vragen zit. Wees er van overtuigd dat indien u ernstig wil zoeken naar de juiste antwoorden, dat u deze zal kunnen vinden. Met de juiste attitude voor het zoeken, u openstellend voor de Woorden van De Maker Zelf zal u verder kunnen geleid worden door een heel labyrint van vele verhalen en gebeurtenissen door de eeuwen heen, die verder duidelijkheid zullen stellen over het gebeurde en over wat nog zal gaan gebeuren.

 

Hiertoe zal u wel geduld moeten oefenen en inspanningen moeten leveren om diepgaand op onderzoek te gaan.

 

++

 

Vindt onder meer om te lezen:

 

 

1.       Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid

 

2.       Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2

 

3.       Meerderheid protestantse kerken zit op zwart zaad

 

4.       Omgaan met zorgen in ons leven

 

5.       Uitdagende vordering

 

6.       Op zoek naar spiritualiteit 5 Vrucht van de geest

 

7.       Bent u op zoek naar antwoorden en Bent u op zoek naar God

 

8.       Wonders gegeven vanaf oude tijden om God te leren kennen

 

9.       Eigenheden aan God toegeschreven

 

10.   God komt ons ten goede

 

11.   God die Almachtige Geest die geen mens kan zien

 

12.   Jehovah God Maker van het universum gediend door een getraind leger

 

13.   De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden

 

14.   Echte boodschap van redding niet ver te zoeken

 

15.   In de hand #5 Niet bang zich te geven

 

16.   Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop

 

17.   Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad

 

18.   Boek der boeken en groot meesterwerk

 

19.   Bijbel, Gods Woord tot opvoeding (NBG51)

 

20.   Schriftwoord door God geïnspireerd bruikbaar voor onderricht en toerusting

 

21.   Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken

 

22.   Schepper en Blogger God 10 Een Blog van een Boek 4 Luisteren naar Blogger

 

23.   Gods vergeten Woord 14 Schepping 6 De Schepping als doel en garantie

 

24.   Gods vergeten Woord 18 Geopenbaarde Woord 3 De ene boodschap

 

25.   Kroniekschrijvers en profeten #3 Poëtische boeken

 

26.   Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #1Bestseller aller tijden

 

27.   Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat

 

28.   Spelling van Bijbelse namen

 

29.   Belangrijkheid van Gods Naam

 

30.   Jehovah wiens naam heilig is

 

31.   God over zijn Naam יהוה

 

32.   Ik ben die ben Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה

 

33.   Hashem השם, Hebreeuws voor "de Naam"

 

34.   Jehovah Yahweh Gods Name – Gods Naam Jehovah

 

35.   Archeologische vondst omtrent de Naam van God YHWH

 

36.   Gebruik van Jehovahs naam

 

37.   Use of /Gebruik van Jehovah or/of Yahweh in Bible Translations/Bijbel vertalingen

 

38.   De NIV en de Naam van God

 

39.   Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua

 

40.   Naamsverandering voor het behoud van vrede

 

41.   Yahushua, Yehoshua, Yeshua, Jehoshua of Jeshua

 

42.   Bekommerende God

 

43.   Bestaat er een God die zich om ons bekommert?

 

44.   Plan van God

 

45.   Plan van God en wereldvrede

 

46.   Een goddelijk Plan #1

 

47.   Een goddelijk Plan #3 Vervolmaking volgens blauwdruk

 

48.   Een goddelijk Plan #5 Gods doel met de Schepping

 

49.   De Falende mens #1 Voor en na zondvloed

 

50.   God Kijkt toe

 

51.   U God houdt de toekomst in handen

 

52.   Johannes evangelie en het Woord Logos

 

53.   Plan van Genade

 

54.   Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden

 

55.   De god zoon, koning en zijn onderdanen

 

56.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God

 

57.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten

 

58.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres

 

59.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor

 

60.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam

 

61.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden

 

62.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam

 

63.   Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper

 

64.   God meester van goed en kwaad

 

65.   De naam van Jehovah gebruikend maar geen getuigen met die naam

 

66.   Fundamentalisme en religie #6 Versplintering

 

67.   Fragiliteit en actie #8 Eerste Wetsvoorziening

 

68.   Fragiliteit en actie #13 Zichtbare ellende

 

69.   Fragiliteit en actie #14 Plagen van God

 

70.   Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God

 

71.   Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus

 

72.   Op de eerste dag voor matzah

 

73.   14 Nisan een dag om te herinneren #4 Een Gedood Lam

 

74.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #4 Mogelijkheid te kennen en te weten

 

75.   Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen

 

76.   Verkiezing van Matthias

 

77.   Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn

 

78.   Getuig van een levende God en zijn zegeningen voor jou

 

79.   Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste

 

80.   Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste

 

81.   Looft Jehovah

 

82.   Nieuwe energie ontwikkelen

 

 

*****

 

Voorgaande

 

1. Ontstaan van ons wereldbestel

2. Evolutieleer hoeft zoeken naar God niet in de weg te staan

3. Onderzoek eist bewijsvoering en afgaan op bewijsmateriaal

 

Vervolg

 

5. Ontstaan en complexiteit in de natuur verwijzend naar Bijzondere Oorzaak

6. Argumenten tegen Bijbelse scheppingsverhaal ontzenuwd

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0