Argumenten tegen Bijbelse scheppingsverhaal ontzenuwd

Er heerst in deze wereld een ongelofelijke oneindige complexiteit van dingen die ons als mens steeds versteld doen staan. Ook al wensen wij de diepere geheimen te kennen van het leven, moeten wij toegeven dat wij nog zeer ver staan van de volledige kennis.

In het vorige artikel wezen wij er al op dat veel deskundigen op diverse wetenschappelijke terreinen zien in de natuur intelligent ontwerp. Ze vinden het onlogisch te geloven dat de oneindige complexiteit van het leven op aarde toevallig is ontstaan. Tal van wetenschappers en onderzoekers geloven dan ook in een Schepper.

 

Wölf -Ekkehard Lönnig die voor meerdere jaren wetenschappelijk onderzoek gedaan heeft naar genetische mutatie in planten en jaren bij het Max Planck Instituut voor Plantenveredeling in Keulen (Duitsland) werkte, heeft door zijn empirisch onderzoek op het gebied van de genetica en zijn studies van biologische onderwerpen zoals fysiologie en morfologie rechtstreeks te maken gehad met de enorme en vaak ondoorgrondelijke complexiteit van het leven. Hij zegt

Mijn studie van deze onderwerpen heeft me gesterkt in mijn overtuiging dat levensvormen, zelfs de meest elementaire, een intelligente oorsprong moeten hebben.

 

Hij vervolgt

De wetenschappelijke wereld is zich terdege bewust van de complexiteit van alle levensvormen. Maar die fascinerende feiten worden over het algemeen in een sterk evolutionaire context gepresenteerd. Naar mijn mening worden de argumenten tegen het bijbelse scheppingsverhaal echter ontzenuwd als ze aan een nauwkeurig wetenschappelijk onderzoek worden onderworpen. Ik heb zulke argumenten tientallen jaren onder de loep genomen. Na zorgvuldig allerlei levensvormen onderzocht te hebben en te hebben nagedacht over de manier waarop de wetten die het universum besturen er perfect op ingesteld lijken om leven op aarde mogelijk te maken, moet ik wel in een Schepper geloven.

 

Ook Byron Leon Meadows wiens vakgebied laserfysica is en bij NASA werkt, is het met hem eens dat alles wat hij waarneemt een oorzaak heeft.

Hij zegt:

Bij mijn onderzoek werk ik vaak met natuurkundige principes. Ik probeer te begrijpen hoe en waarom bepaalde dingen gebeuren. In mijn vakgebied zie ik duidelijke bewijzen dat alles wat ik waarneem een oorzaak heeft. Ik geloof dat het vanuit wetenschappelijk standpunt redelijk is te aanvaarden dat God de oorspronkelijke veroorzaker van alle dingen in de natuur is. De natuurwetten zijn zo stabiel dat ik wel moet geloven dat ze ingesteld zijn door een Organisator, een Schepper.

 

Als deze conclusie zo voor de hand ligt, waarom geloven dan zo veel wetenschappers in evolutie? Zou het kunnen dat evolutionisten naar hun bewijsmateriaal kijken met een vooropgezette mening? Dat is onder wetenschappers niet ongebruikelijk. Maar waarneming, hoe overtuigend die ook is, garandeert nog geen juiste conclusie. Iemand die zich bijvoorbeeld bezighoudt met laserfysica zou kunnen volhouden dat licht een golf is, vergelijkbaar met een geluidsgolf, omdat licht zich vaak als een golf gedraagt. Maar zijn conclusie zou onvolledig zijn omdat het bewijsmateriaal ook te kennen geeft dat licht zich gedraagt als een groep deeltjes, bekend als fotonen. Zo baseren ook degenen die volhouden dat evolutie een feit is, hun conclusies op slechts een deel van het bewijsmateriaal, en ze laten zich door hun vooropgezette mening leiden wanneer ze het bewijsmateriaal bezien.

 

Ik vind het verbazingwekkend dat iedereen de evolutietheorie als een feit aanvaardt terwijl ’deskundigen’ op het gebied van de evolutie het niet met elkaar eens zijn over de manier waarop die zou hebben plaatsgevonden. Zou je bijvoorbeeld de rekenkunde als een bewezen feit kunnen aanvaarden als sommige deskundigen zeiden dat twee plus twee vier is, terwijl andere zeiden dat de som waarschijnlijk drie of misschien zes was? Als het de taak van de wetenschap is alleen te aanvaarden wat bewezen, getoetst en opnieuw uitgevoerd kan worden, dan is de theorie dat alle levensvormen geleidelijk uit een gemeenschappelijke voorouder zijn ontstaan, geen wetenschappelijk feit.

 

 

„Iets kan niet uit het niets ontstaan

 

+

Vervolg: 

Complexiteit, organisatie en precisie bewijzen intelligente Ontwerper

 

 

 

++

 

Lees ook:

 

1.      Schoonheid van de natuur

 

2.      Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden

 

3.      Stemt de Bijbel overeen met de wetenschap

 

4.      Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid

 

5.      Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2

 

6.      Materialisme, “would be” leven en aspiraties #7

 

7.      Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8

 

8.      Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging

 

9.      יהוה Schepper van hemel en aarde en alles er op en eraan

 

10.  Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen

 

11.  Bijbelgezegden over God

 

12.  Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God

 

13.  Uitdagende vordering 1 Wiens Woord

 

14.  Een Naam voor een God #1 Belangrijkheid Persoon

 

15.  God meester van goed en kwaad

 

16.  Wat betreft Waarom geloven in God?

 

17.  Schepping en wet die vertellen over Gods eer

 

18.  Het universum makende Woord van God

 

19.  De Wereld tot stand gekomen door het Woord van God

 

20.  Schepping geschenk van God

 

21.  Begin van leven op aard: schepping of evolutie

 

22.  Kosmos, Schepper en Menselijk Lot

 

23.  EO-directie: 'Wij geloven in God als Schepper'

 

24.  Ontstaan van het lineaire denken

 

25.  Gods vergeten Woord 2 Verloren Wetboek 1 Wie heeft nog belangstelling

 

26.  Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper

 

27.  Gods vergeten Woord 12 Schepping 4 De Schepper zelf

 

28.  Gods vergeten Woord 13 Schepping 5 Een God die het ter harte gaat

 

29.  Gods vergeten Woord 14 Schepping 6 De Schepping als doel en garantie

 

30.  Gods vergeten Woord 17 Geopenbaarde Woord 2 Geopenbaard licht

 

31.  Boek der boeken de Bijbel

 

32.  Hermeneutiek om uit te dragen #1 Verslaggevers

 

33.  God, beproevingen, tekenen en wonderen

 

34.  Een goddelijk Plan #1

 

35.  Een goddelijk Plan #2 Onvolmaakte Schepping

 

36.  Een goddelijk Plan #3 Vervolmaking volgens blauwdruk

 

37.  Een goddelijk Plan #5 Gods doel met de Schepping

 

38.  Een goddelijk Plan #6 De ‘verlossing’ van de Schepping

 

39.  Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop

 

40.  God in Australische Grondwet

 

41.  Kleurblindheid en verkeerscode

 

42.  De Falende mens #1 Voor en na zondvloed

 

43.  De Falende mens #2 Vrije keuze

 

44.  Nemen van Risico door de maatschappij

 

45.  Fragiliteit en actie #1 Ongehoorzaamheid van Geschapene

 

46.  De mens als God

 

47.  Levende cel geproduceerd door kunstmatig DNA

 

48.  Christen houding tegenover het milieu

 

49.  Uitdagende vordering 2 Goddelijk geïnspireerd 1 Eenvoudige woorden

 

50.  Donkere tijden, droge plekken, hijgende harten, dorstigen, neergeworpenen en geduld

 

51.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God

 

52.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten

 

53.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift

 

54.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #1 Luisteren naar de Souvereine Maker

 

55.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie

 

56.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde

 

57.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam

 

58.  Wat betreft Waarom geloven in God?

 

59.  Slag om waardigheid in zuivere natuur

 

60.  Oorsprong van het kwaad

 

61.  Geduld en kracht om alle mogelijkheden in mijzelf en om mij heen te zien

 

62.  De Kerk moet God dienen

 

******

 

Voorgaande

 

1. Ontstaan van ons wereldbestel

2. Evolutieleer hoeft zoeken naar God niet in de weg te staan

3. Onderzoek eist bewijsvoering en afgaan op bewijsmateriaal

4. Met vragen zitten over ontstaan en redenen van zijn

5. Ontstaan en complexiteit in de natuur verwijzend naar Bijzondere Oorzaak

6. Argumenten tegen Bijbelse scheppingsverhaal ontzenuwd

 

Vervolg

 

7. Complexiteit, organisatie en precisie bewijzen intelligente Ontwerper

Reactie schrijven

Commentaren: 0