Ontstaan en complexiteit in de natuur verwijzend naar Bijzondere Oorzaak

Doorheen de geschiedenis hebben velen naar antwoorden gezocht en meerdere theorieën ter discussie gebracht.

Hoe meer we ontdekken hoe meer we ook geconfronteerd worden met dingen die wij nog niet weten of nog niet kunnen verklaren.

Over ontstaan van het heelal, het leven van plant en dier is er al heel wat neergeschreven. De vele wetenschappelijke boeken kunnen u helpen om meer daarover te weten te komen. Maar opvallend is het dat geen van hen duidelijkheid kan geven omtrent het aller begin.

 

Als men dieper ingaat op het functioneren van het heelal, de wereld en levende organismen kan men stellen dat hoe meer we via de wetenschap te weten komen, „hoe onwaarschijnlijker ons bestaan lijkt”.

 

Ons bestaan zou inderdaad onwaarschijnlijk zijn als het slechts een product van evolutie zou zijn. Wetenschapspublicist John Horgan vindt dat de werkelijkheid lijkt ontworpen op een ontzettende wijze en, in bepaalde opzichten, te goed om zomaar door toeval te zijn ontstaan.

 

De natuurkundige Freeman Dyson zegt in dezelfde trant:

„Hoe meer ik het universum onderzoek en de details van de opbouw ervan bestudeer, des te meer aanwijzingen vind ik dat het universum in zekere zin geweten moet hebben dat wij zouden komen.”

 

 

Meerdere mensen denken dat er toch Iets Bijzonders moet geweest zijn om al dat enorm intelligent gemaakte te verwezenlijken. Als men alles goed bekijkt is het zo ongelooflijk goed ontworpen en op elkaar afgesteld , zelfs zo dat het ons normaal denkvermogen te boven gaat, dat men moet wel gaan inzien dat er meer achter steekt dan zomaar een begin uit het niets.

 

Zou het met het oog op de bewijzen — de complexiteit in de natuur, de fijnafstemming, het duidelijke ontwerp en het menselijk bewustzijn — niet logisch zijn om op zijn minst de mogelijkheid van het bestaan van een Schepper te overwegen? Een zeer goede reden daarvoor is dat een Schepper ons zou kunnen vertellen hoe het leven is ontstaan en of het een doel heeft — vragen die de wetenschap niet kan beantwoorden.

 

 

Mensen hebben tot nog toe geen voldoende antwoord kunnen geven. Wat wij wel kunnen zien is dat er een verzameling van boeken bestaat die hier een voldoening gevend antwoord op tracht te geven. Als men die verzameling oude geschriften raadpleegt krijgt men meerdere antwoorden die ons in onze zoektocht naar God kunnen helpen.

 

Ook al zijn die oude boeken ook neergeschreven door mensen, zijn zij getuigen van de Bijzondere Kracht die hen alles heeft doen optekenen. Zij voltooiden hier op aarde wat hen ingegeven door Hogerhand. De vele Bijbelschrijvers beweren  door de Schepper zelf te zijn geïnspireerd. Als u die Bijbel dan ook gaat onderzoeken zal u merken dat zij alle reden hebben om dat te beweren en dat we beter meer geloof hechten aan die oude werken, het Boek der boeken dat wij de Bijbel noemen.

 

Waarom zou u niet eens onderzoeken wat de Bijbel over deze onderwerpen te zeggen heeft?

 

++

 

Vindt meer om te lezen:

1.      Schoonheid van de natuur

 

2.      Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden

 

3.      Stemt de Bijbel overeen met de wetenschap

 

4.      Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid

 

5.      Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2

 

6.      Materialisme, “would be” leven en aspiraties #7

 

7.      Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8

 

8.      Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging

 

9.      יהוה Schepper van hemel en aarde en alles er op en eraan

 

10.  Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen

 

11.  Bijbelgezegden over God

 

12.  Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God

 

13.  Uitdagende vordering 1 Wiens Woord

 

14.  Een Naam voor een God #1 Belangrijkheid Persoon

 

15.  God meester van goed en kwaad

 

16.  Wat betreft Waarom geloven in God?

 

17.  Schepping en wet die vertellen over Gods eer

 

18.  Het universum makende Woord van God

 

19.  De Wereld tot stand gekomen door het Woord van God

 

20.  Schepping geschenk van God

 

21.  Begin van leven op aard: schepping of evolutie

 

22.  Kosmos, Schepper en Menselijk Lot

 

23.  EO-directie: 'Wij geloven in God als Schepper'

 

24.  Ontstaan van het lineaire denken

 

25.  Gods vergeten Woord 2 Verloren Wetboek 1 Wie heeft nog belangstelling

 

26.  Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper

 

27.  Gods vergeten Woord 12 Schepping 4 De Schepper zelf

 

28.  Gods vergeten Woord 13 Schepping 5 Een God die het ter harte gaat

 

29.  Gods vergeten Woord 14 Schepping 6 De Schepping als doel en garantie

 

30.  Gods vergeten Woord 17 Geopenbaarde Woord 2 Geopenbaard licht

 

31.  Boek der boeken de Bijbel

 

32.  Hermeneutiek om uit te dragen #1 Verslaggevers

 

33.  God, beproevingen, tekenen en wonderen

 

34.  Een goddelijk Plan #1

 

35.  Een goddelijk Plan #2 Onvolmaakte Schepping

 

36.  Een goddelijk Plan #3 Vervolmaking volgens blauwdruk

 

37.  Een goddelijk Plan #5 Gods doel met de Schepping

 

38.  Een goddelijk Plan #6 De ‘verlossing’ van de Schepping

 

39.  Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop

 

40.  God in Australische Grondwet

 

41.  Kleurblindheid en verkeerscode

 

42.  De Falende mens #1 Voor en na zondvloed

 

43.  De Falende mens #2 Vrije keuze

 

44.  Nemen van Risico door de maatschappij

 

45.  Fragiliteit en actie #1 Ongehoorzaamheid van Geschapene

 

46.  De mens als God

 

47.  Levende cel geproduceerd door kunstmatig DNA

 

48.  Christen houding tegenover het milieu

 

49.  Uitdagende vordering 2 Goddelijk geïnspireerd 1 Eenvoudige woorden

 

50.  Donkere tijden, droge plekken, hijgende harten, dorstigen, neergeworpenen en geduld

 

51.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God

 

52.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten

 

53.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift

 

54.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #1 Luisteren naar de Souvereine Maker

 

55.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie

 

56.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde

 

57.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam

 

58.  Wat betreft Waarom geloven in God?

 

59.  Slag om waardigheid in zuivere natuur

 

60.  Oorsprong van het kwaad

 

61.  Geduld en kracht om alle mogelijkheden in mijzelf en om mij heen te zien

 

62.  De Kerk moet God dienen

 

 

 

*****

 

Voorgaande

 

1. Ontstaan van ons wereldbestel

2. Evolutieleer hoeft zoeken naar God niet in de weg te staan

3. Onderzoek eist bewijsvoering en afgaan op bewijsmateriaal

4. Met vragen zitten over ontstaan en redenen van zijn

5. Ontstaan en complexiteit in de natuur verwijzend naar Bijzondere Oorzaak

 

Vervolg

6. Argumenten tegen Bijbelse scheppingsverhaal ontzenuwd

7. Complexiteit, organisatie en precisie bewijzen intelligente Ontwerper

Reactie schrijven

Commentaren: 0