Welke dingen zoeken

Wat denkt u dat het belangrijkste in uw leven is? Velen stellen al hun hoop op een grote hoeveelheid geld en materieel gewin. Toch ondervinden zij dat dat hen toch geen geluk brengt.

De grote meerderheid van de mensheid is geïnteresseerd in het zoeken van aardse dingen, zoals veel geld en veel comfort. Tegenwoordig heeft de voorkeur voor het geld de mensen zo ver gebracht dat ze weinig inzitten met de medemens. Velen worden als slaven gebruikt en men kijkt er niet van opdat sommigen  meer dan 300% verdienen dan anderen terwijl die minder betaalden het zware werk doen.

 

Door het er op uit zijn om  zoveel mogelijk geld te verdienen en door het nastreven van zoveel mogelijk te bezitten voor puur genot, vergeten velen het eigenlijke menselijke geluk. Door hun jacht op materiële waarden gaat het huiselijk geluk dikwijls verloren, waardoor deze wereld massa's echtscheidingen kent.

 

Men streeft genoegens na die met geld te koop zijn maar beseft niet dat de genoegens die niet met geld te koop zijn van veel grotere waarde zijn. Door al hun energie in hun carrière te steken missen vele meerdere jaren van intens geluk onder elkaar.

 

In onze maatschappij verraadt de meerderheid hun levenswijze dat ze hoofdzakelijk met zichzelf, materiële dingen en genoegens bezig zijn. Als ze al in God geloven, dan komt Hij in hun leven op de tweede plaats.

 

“31 Weest dus niet bezorgd, en zegt niet: wat zullen we eten, of wat zullen we drinken, of waarmee zullen we ons kleden? 32 Hiernaar toch vragen de heidenen; uw hemelse Vader weet, dat gij dit allemaal nodig hebt.” (Mattheüs 6:31-32 Canis)

 

Het mag dan wel heel fijn zijn als wij veel geld kunnen vergaren, maar of het ons ver gaat brengen is een andere zaak. Wel staat vast dat eens wij dood gaan wij met al die materie niet veel zijn. Wij kunnen het zelf niet mee nemen in ons graf en indien anderen het bij ons in het graf leggen, kunnen wij zelf er niets meer mee doen, want dan zal het gewoon gedaan zijn met ons.

 

“Is hun adem heen, ze keren terug tot het stof, En het is met hun plannen gedaan.” (Psalmen 146:4 Canis)

 “19 Want mens en dier hebben hetzelfde lot. De één moet sterven even goed als de ander; Want beiden hebben zij dezelfde adem. De mens heeft niets vóór boven het dier; Waarachtig, alles is ijdelheid! 20 Zij gaan beiden naar dezelfde plaats; Beiden kwamen zij voort uit stof, En beiden keren zij terug tot stof.” (Prediker 3:19-20 Canis)

 “De levenden weten tenminste nog, dat zij eens zullen sterven, Maar de doden weten helemaal niets. Voor hen bestaat er geen loon, Want hun aandenken wordt vergeten;” (Prediker 9:5 Canis)

 “Doe al wat uw hand in staat is te doen; Want geen werken of peinzen, Geen kennis of wijsheid is er meer In de onderwereld, waarheen ge gaat. Zevende reeks. Ijdel is het talent.” (Prediker 9:10 Canis)

Reactie schrijven

Commentaren: 0