Werken, studeren en zoeken samen mogelijk

Wanneer wij al gebonden zijn door sociale verplichtingen hoeft ons dit niet te weerhouden om op zoek te gaan naar God.

Het bestuderen van de bijbel kan makkelijk naast andere activiteiten komen te staan zonder deze in de weg te staan.

De meesten van ons moeten weliswaar werken om in de behoeften van onszelf en ons gezin te voorzien.

 

Velen zijn al op een bepaalde leeftijd gekomen als ze gaan inzien dat er buiten de materie een nog veel belangrijkere waarde moet zijn. Dikwijls gebeurt het dat het pas na een drastische ingreep, een ongeluk of een groot verlies, dat mensen tot het besef komen dat het misschien belangrijker is om op zoek te gaan naar God in plaats van naar groot geldgewin.

 

Op zoek naar God gaande zullen wij onszelf doeleinden moeten te stellen. Wij zullen er onszelf moeten toe zetten om op bepaalde tijdstippen tijd vrij te maken om de Bijbel te bestuderen. In dat Boek der boeken zullen wij de meeste antwoorden kunnen vinden. De Bijbel is onze beste leermeester. Daarin vinden wij het Woord van God zelf. Hij heeft het de mensheid gegeven om Hem te kunnen vinden en om een goede relatie met Hem te verzekeren.

 

Wij moeten er ons ons toe bewegen naar persoonlijke verbeteringen te streven, ons voorbereidend om in onze zoektocht naar God vooruit te gaan en steeds dichter te komen bij Diegene naar waar wij op zoek zijn. Diegene die al hoewel Hij niet door de mens kan gezien worden, zal zeer voelbaar aanwezig worden, als wij ons werkelijk naar Hem open stellen.

 

Hij zal ons geestelijk voeden en ons naarmate onze zoektocht vordert ook verder gerust stellen.

 

Ook al zal het niet altijd makkelijk zijn om te studeren of te werken terwijl men ook buiten het gezins- of familiale leven ontspanning nodig heeft en zich zal gaan toeleggen op studie van het Schriftwoord.

Als u zich er toe zet om regelmatig wat te doen zal dit wel lukken. Neem er best een bepaalde dag of een bepaald ogenblik in de week voor uit.

 

Als wij onze studie aanvatten zullen wij ook moeten uitkijken niet door valse leerstellingen verblind te geraken. Maar weet dat ook zij die door valse leer verblind waren een ontvankelijk hart konden hebben. Paulus wist immers dat hij zelf eens „onwetend was en in ongeloof handelde".

 

“hoewel ik toch vroeger een godslasteraar was, een vervolger en geweldenaar. Maar omdat ik het in ongeloof onwetend deed, vond ik ontferming;” (1 Timotheüs 1:13 Canis)

Zelfs al bent u niet gelovig opgevoed of bent u grootgebracht in een of andere denominatie, hoeft dit uw zoektocht naar waarheid niet in de weg te staan.

 

Zoals de apostel Paulus voor de Atheners de God die onbekend voor hen was verkondigde, zo ook kan u waarschijnlijk in uw eigen omgeving mensen vinden die ook die Enige Ware God verkondigen. een contactopname met hen kan er toe bijdragen dat zij u mee kunnen helpen om God te zoeken en te vinden. zo kan uw zoektocht vergemakkelijkt worden.

 

+

 

Voorgaande:

  1. Argumenten tegen Bijbelse scheppingsverhaal ontzenuwd
  2. Complexiteit, organisatie en precisie bewijzen intelligente Ontwerper
  3. Welke dingen zoeken
  4. De zoeker naar God en wereldse schatten

 

++

 

Ook op onze websites kan u terecht voor vragen en antwoorden.

 

Lees verder ook

 

1.      Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit

 

2.      Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid

 

3.      Echte boodschap van redding niet ver te zoeken

 

4.      De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden

 

5.      God versus goden

 

6.      El Shaddai Die verscheen voor Abraham

 

7.      Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven

 

8.      Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens

 

9.      Gods vergeten Woord 10 Schepping 2 Schepper en Schepping

 

10.  Gods vergeten Woord 17 Geopenbaarde Woord 2 Geopenbaard licht

 

11.  Geïnspireerd Woord

 

12.  Woord zonder boeien vol van kracht

 

13.  Want het is geen leeg woord

 

14.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie

 

15.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor

 

16.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde

 

17.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden

 

18.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper

 

19.  Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 1-7 Hulp van God onze Schepper

 

20.  Looft Jehovah

 

21.  https://sites.google.com/site/belgianchristadelphians/boekderboekendebijbel

 

22.  Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn

 

23.  Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God

 

24.  Doop en Geloof

 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0