Goeden, slechten en het zichtbare en onzichtbare

Met de twee voorgaande postings hebben wij gezien dat er zichtbaar heel wat materie is maar dat die allemaal zeer vergankelijk is, zoals wij zelf zeer vergankelijk zijn. Als slot in deze reeks over het zichtbare en onzichtbare kijken wij uit naar wat dan wel belangrijker kan zijn dan al het zichtbare.

Als wij weten dat wij zullen dood gaan en dan niets meer zullen zijn, noch iets zullen kunnen doen met al die dingen die wij hier op deze wereld verzameld hebben, waarom blijven wij er dan nog zo hard voor zwoegen?

 

In oude boeken wordt er geschreven dat wij ons niet moeten verwonderen als er een tijd komt dat mensen uit de herinneringsgraven zullen op staan. eigenaardig genoeg zullen dan plots miljoenen mensen die ons zijn voor gegaan uit hun dood op staan en tevoorschijn komen.

 

“28 Wees hier maar niet verbaasd over. Want het zal niet lang meer duren voordat de doden in de graven naar zijn stem zullen luisteren. 29 Dan zullen ze uit de dood opstaan. De mensen die het goede gedaan hebben, zullen dan het eeuwige leven binnengaan. Maar de mensen die slechte dingen hebben gedaan, zullen worden gestraft.” (Johannes 5:28-29 BasicBijbel)

 

Wij lezen hier over goeden en slechten en beloning en straf. Ja, dat is iets waar wij als mens zullen rekening mee moeten houden. Uiteindelijk zullen wij als mens moeten verantwoording afleggen voor wat wij in ons leven hebben uitgespookt.

 

Zij die zich in hun leven heel de tijd op het zichtbare hebben gericht zullen waarschijnlijk niet weten wat er boven hun hoofd hangt. Voor hen zal dat onzichtbare vermoedelijk van generlei waarde geweest zijn. Maar de mensheid moet weten dat dàt nu juist veel belangrijker is dan al het gene wat wij met ons blote oog kunnen waarnemen.

 

Wij geven grif toe dat het niet makkelijk is om in iets te geloven dat de mens niet kan zien. En laat juist datgene wat de mens niet kan zien Hét belangrijkste voor de mens zijn. Onze blik moet niet zozeer  gericht zijn op het zichtbare, maar veeleer op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.

 

“Maar dan moeten we niet letten op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare dingen. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de onzichtbare dingen zijn eeuwig. (lees verder)” (2 Corinthiërs 4:18 BasicBijbel)

Van de onzichtbare dingen wordt er ons verzekerd dat er een Zeer Hoge Persoonlijkheid is die Geest is, geen vlees of bloed heeft. Ook al kan de mens niet leven in geval hij die Hoogheid zou gezien hebben betekent dat niet dat die Bijzonderheid niet waar genomen zou kunnen worden.

 

“Maar mijn gezicht zul je niet zien. Want niemand kan Mij zien en in leven blijven.” (Exodus 33:20 BasicBijbel)

 “God is een geest. Als je Hem wil aanbidden, moet je Hem aanbidden met je geest en vol van waarheid."” (Johannes 4:24 BasicBijbel)

 

Die eeuwige Geest die wij moeten kennen en aanbidden is de Godheid waarvoor wij op zoek moeten gaan. Hij is het die de enige verheerlijking mag genieten die hoogstaand is. Zijn kracht en Macht gaat alle godheden te boven.

 

“Maar denk erom dat jullie geen andere goden gaan aanbidden en dienen.” (Deuteronomium 11:16 BasicBijbel)

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0