Materie en tijdelijkheid

Men heeft de wereldse zaken die men kan zien en waar de meeste mensen hun ogen op richten. Belangrijker is het om uit te kijken naar het onzichtbare.

In deze wereld hebben wij prachtige winkels om ons met van alles te bekoren. Velen hebben oog voor al die leuke dingen die daar worden aangeboden. Ook op de televisie krijgen wij om de vijf voeten reclameberichten te zien om ons allerlei fantastische dingen te doen kopen.

 

De meeste mensen hebben oog voor al die aantrekkelijke materiële dingen die ons door de bedrijven worden aangeboden op de verbruikersmarkt. Ook al hebben wij heel wat gadgets en hoog technologische snufjes maakt al die materiële rijkdom ons toch nog niet echt gelukkig.

 

Wij moeten ook inzien dat al die leuke dingen wel makkelijk vergaan. Al vlug zijn ze ouderwets of afgeschreven als niet meer cool. alsook is alles wat we maar kunnen vinden in de winkel beperkt houd of beperkt gebruiksklaar.
Ook wij zelf zijn niet oneindig in fitheid. Eens dat wij volwassen zijn merken wij hoe vlug dat wij stijf kunnen worden alsook altijd maar verouderen. En op een dag moeten wij de waarheid onderkennen dat ook ons leven beperkt in tijd is.

Aan alles komt een einde. Ook ons leven. En als wij dood gaan is het gewoonweg gedaan en dan zijn wij niets met al die rijkdom die wij in de wereld vergaard hebben. Ons denken zal gewoon stoppen en het zijn zal er niet meer zijn. Finito.
Zoals planten en dieren vergaan zal het ook met ons verlopen. Als wij sterven worden wij gewoon weer stof of as.

 

“19 Want mensen en dieren ademen allebei dezelfde lucht in en sterven ook allebei. De mensheid heeft in feite dus niets vóór op de dierenwereld; wat zinloos eigenlijk! 20 Zij gaan allemaal naar dezelfde plaats; het stof waaruit zij kwamen en waarnaar zij ook weer moeten terugkeren.” (Prediker 3:19-20 BOEK)

 “Want als zulke mensen sterven, blazen zij de laatste adem uit en bestaan niet meer. Vanaf dat moment kunnen zij niets meer doen.” (Psalmen 146:4 BOEK)

 “Want de levenden weten tenminste dat zij op zekere dag zullen sterven. Maar de doden weten van niets, zij hebben geen loon meer te verwachten. Er wordt niet meer aan hen gedacht. (A)” (Prediker 9:5 BOEK)

 “Doe uw best bij alles wat u doet, want in de dood waar u naar toe gaat, bestaat geen werk, geen voorbereiding, geen weten en geen begrijpen. (A)” (Prediker 9:10 BOEK)

 

Tot nu toe is er nog geen enkele mens in geslaagd zichzelf in leven te houden, en het zal niet anders verlopen.

 

“(22-30) Over de hele wereld zullen rijke mensen Hem aanbidden. Maar ook arme mensen, die zichzelf amper in het leven kunnen houden, knielen voor Hem neer.” (Psalmen 22:29 BOEK)

 

Alles blijkt vergankelijk te zijn. Niets is onsterfelijk. Tot nu toe toch niet. Behalve één onsterfelijk Iemand. Diegene waar de mens op zoek moet gaan. De Enige Ware God.

 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0