Een Ruggengraatsboek

Voor een opgroeiend persoon is het belangrijk dat deze de juiste voedingsstoffen te verorberen krijgt en dat hij de juiste leerstof voorgelegd krijgt om zich geestelijk te verrijken.

Tracht u zichzelf lekker te voelen in een gezond lichaam en zoekt u daarom ook goede voedingsstoffen uit om u te spijzen?

Bereidt u zichzelf voor als een een lange reis wil maken?

Gids voor het leven

Als wij gezond door het leven willen gaan moeten wij een lichaam hebben dat opgebouwd is rond een stevige ruggenwervel.

 

Onze ruggengraat moet goed gevormd zijn. De wervels en tussenwervelschijven moeten uit de juiste materialen opgebouwd zijn en goed gesmeerd blijven.

 

Zodra wij geboren zijn moeten wij met vallen en opstaan door veel ervaringen een leerpad op lopen waarbij wij regelmatig keuzes moeten maken die zeer bepalend zullen zijn voor het verder verloop van ons leven.

Als wij op trektocht willen gaan of op een grote avontuurlijke tocht willen vertrekken weten wij dat wij ons best voorbereiden. Hiervoor schaffen wij ons dan ook liefst goede gidsen en reisboeken aan, die het verloop van de reis moeten vergemakkelijken.

Velen vergeten dat voor de grote levensreis er ook 'reisboeken' voorzien zijn. Het zijn gidsen voor het leven die echter veel te weinig aandacht genieten in het hedendaagse leven.

 

Ook al mag het één van de meest vertaalde en verkochte boeken zijn, is het daarom nog nieet één van de meest gelezen en gekende boeken. Kennen, zullen de meeste mensen wel doen, met dien verstande dat zij er weet van hebben. Maar echt kennen is wel nog iets anders.

De meeste mensen 'kennen' de Bijbel en velen weten misschien vaag over wat er gesproken wordt in die Geschriften. Maar de inhoud goed kennen is niet aan velen gegeven. Nochtans zou het beter zijn moesten veel meer mensen echt weten wat er in die Bijbel staat en de raad opvolgen die er in gegeven staat.

 

De raad die in vroegere tijden aan die mensen was gegeven is nog steeds bruikbaar voor vandaag. Het is geen 'passé' boek, maar een 'to the point' 'up to date' boek voor elke dag. Vooral vandaag is het belangrijk dat wij er aandacht aan schenken, omdat er bepaalde tijden aan de gang zijn die in de bijbel beschreven worden als belangrijke tijden om waakzaam te zijn.

 

Een gewaarschuwd man is er twee waard. Om die reden is het goed om eens te overwegen die verzameling van boeken eens ter hand te nemen en door te lezen.

 

Zoals men bij de juiste jaargetijden de juiste kledij moet dragen en de juiste voeding moet verorberen, moeten wij tijdens onze levensfasen ook de juiste 'voedingsstoffen' tot ons nemen. De Bijbel verschaft de nodige geestelijke voeding om ons verder doorheen het leven te loodsen zonder al te veel miserie.

 

De verscheidene boeken die samen de Bijbel, het oude en het nieuwe testament vormen, moeten ons die sterke ruggengraat voor het leven geven. Het is een boek waarop wij kunnen bouwen. Het voorziet in de nodige grond- en bouwstoffen die essentieel zijn voor een goed leven.

Reactie schrijven

Commentaren: 0