Op zoek naar God is het eerste deel van een trilogie
omtrent het zoeken en vinden van de God in het christelijk geloof.

 

Deze website wordt vervolgt met het tweede deel in het drieluik De Weg naar God

Als afsluiter van het drieluik zal u met God vinden uw tocht kunnen afronden
om dan verder zelf de nodige stappen te ondernemen.


De Belgische Christadelphians heten u van harte welkom op deze website die u wil helpen in uw zoektocht naar de Ware God, die het heelal geschapen heeft.

 

Om de Maker van alle dingen te zoeken en te vinden zijn er verscheidene hulpmiddelen die wij u op deze site trachten aan te bieden.

 

Op 11 februari 2016 hebben wij dit platform geopend in de hoop verscheidene zoekenden de weg te tonen om de Enige Ware God te vinden.

 

Om op zoek te gaan naar God raden wij u aan u te willen open stellen en waarschuwen wij u graag op voor hand dat u misschien op controverses kan duiken en zal gaan inzien dat er heel wat menselijke tradities en leerstellingen zijn die ingaan tegen Bijbelse leerstellingen. Zij die God zoeken en willen vinden zullen echter moeten beseffen dat men in alle eerlijkheid ernstig naar God op zoek moet gaan. In dat geval zal de Schepper zelf Zijn genade en liefde tonen en u ter hulp komen. Hij is de Beste Gids. Om u te leiden en bij uw zoektocht te helpen heeft Hij Zijn Woord aan de mensheid gegeven om hun richtlijnen, maatstaven, voorbeelden en antwoorden te geven.

 

Die Gids voor het leven, het Boek der boeken of de Bijbel is een boek dat u best kan aanschaffen voor uw zoektocht naar God te vergemakkelijken.

 

U hoeft uw zoektocht niet alleen af te leggen. Eerst en vooral is er de Maker zelf die went dat Zijn Schepselen Hem zoeken, Hem vinden en dan een goede relatie met Hem opbouwen. Daarnaast zijn er mensen zoals wij die u verder willen en kunnen helpen. Hiertoe kan u best onze andere websites ook raadplagen en daar eveneens vragen durven stellen of reageren op de verscheidene artikelen.

 

Vindt ons op

Christadelphians of Broeders in Christus

Christadelphian ecclesia Brussel-Leuven

Belgische Christadelphians

 

***

 

Vindt ook verdere lectuur

 

1.      Weten waar naartoe te gaan

 

2.      Voor het maken van een grote reis

 

3.      Kleurblindheid en verkeerscode

 

4.      Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad

 

5.      Leren kennen van Hem die het hart kent

 

6.      Wijsheid ligt diep

 

7.      Zet geen vraagteken waar God een punt plaatste

 

8.      De grote oceaan van waarheid volledig onontdekt voor mij

 

9.      Welke eenzaamheid is meer eenzaam dan wantrouwen?

 

10.  Een meer dan Grote God om naar op zoek te gaan

 

11.  Rond God de Allerhoogste

 

12.  Rond de Bijbel

 

13.  Woord van God

 

14.  Bible a guide – Bijbel als gids

 

15.  De Bijbel als Gids - De Bijbel als leidraad

 

16.  Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste

 

17.  Woorden neergeschreven ter toerekening van elke mens

 

18.  De Bijbel voor u en voor uw leven

 

19.  Het belang van het lezen van de Schrift

 

20.  Kennis en wijsheid door een Oud Boek

 

21.  Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel

 

22.  Missionaire hermeneutiek 1/5

 

23.  Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen

 

24.  Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven

 

25.  Gods vergeten Woord 20 Geopenbaarde Woord 5 Onoverbrugbare kloof

 

26.  De Bijbel en Bidden

 

27.  Relatie tot God

 

28.  Staat God achter al het kwaad hier op aarde

 

29.  Zij die in de renbaan lopen en geroepen zijn voor rechtvaardiging door geloof

 

30.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie

 

31.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid

 

32.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #1 Luisteren naar de Souvereine Maker

 

33.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden

 

34.  Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal

 

35.  In de hand #3 Vertrouwen in de Juiste

 

36.  Ik hef mijn ogen op naar God

 

37.  Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen

 

38.  Vindt meerdere teksten van ons ook op andere websites

 

39.  Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit

 

40.  Echte boodschap van redding niet ver te zoeken

 

41.  God zal mijn schoenen niet binden zonder mij

 

42.  De weg naar succes is bezaaid met vele verleidelijk parkeerplaatsen

 

43.  Van goede moed zijnde om de wedloop te voleindigen

 

Aanvang van dit Blog:

Welkomstwoord

Ontstaan van ons wereldbestel

 

 


Mediterranean Foods

Seasonal Spices

Doorheen het leven komen wij veel gebeurtenissen tegen die ons leven kruiden.

 

Sommigen houden er van een lekker gekruid leven te hebben. Sommigen wensen naargelang de seizoenen andere kruiden.

 

Deze wereld heeft heel wat voor voedsel te bieden. Maar al dat materiële maakt ons niet altijd gelukkig. Het spirituele voedsel is van veel groter belang. Wij zouden er ook veel meer aandacht moeten aan schenken.

 

Dat geestelijk voedsel is er voor iedereen als iets noodzakelijk dat niet altijd even makkelijk lijkt te vinden. Onze wereld is zo ver afgevaren van de spirituele connectie dat velen het noorden zijn kwijt geraakt.

 

Graag tonen wij u de wegen om de juiste en beste gids aller tijden te vinden. In de Bestseller aller tijden, het Boek der boeken kan u de beste leidraad voor het leven vinden. Dat boek, de Bijbel, dat ook wel veel vergeten wordt om te lezen, is ook levert ook het beste menu voor ons leven.

 

Fijn u hier te vinden en te mogen bijdragen aan uw zoektocht naar de Allerhoogste God.

Organic Offerings

In deze wereld leeft een deel in grote luxe, maar ook een groot deel in enorme armoede en in een wereld van geweld, waar oorlogen een onnoemelijk lijden teweeg brengen.

 

Als mens, bestaande uit materie of stof en water, hebben wij een noodzaak om voldoende en juiste organische stoffen tot ons te nemen om te overleven.

 

Maar velen vergeten de niet-organische materie die ook belangrijk, om niet te zeggen, nog belangrijker is dan enige materie.

 

Het spirituele voedsel is datgene wat ons uiteindelijk veel rijker gaat maken dan het uiterlijke doet uitschijnen. Al het uiterlijke is vergankelijk. Maar ons innerlijke zal ons leven kunnen geven dat het leven hier overstijgt.

 

Zij die zoeken naar het hoe en het waarom van het leven moeten er bij stil staan dat enkel het zoeken naar God hier een oplossing met voldoende duidelijke antwoorden kan geven.

 

Wij hopen u met de verwijzing naar onze andere websites, de weg te wijzen naar de mogelijkheden om op zoek te gaan naar God en om Deze ook te vinden.

Best quality

Bent u op zoek naar antwoorden en bent u op zoek naar God?

 

In deze materiële wereld zijn niet bepaald veel mensen geïnteresseerd in het zoeken noch in het vinden van waarheid en van de God der goden.

 

Onze luxe wereld heeft heel wat te bieden. Steeds kan er uit een uitgebreid menu gekozen worden, zowel voor maaltijden als voor ontspanningselementen.

 

Als wij willen gaan tafelen verkiezen wij dat restaurant met de beste spijskaart. Een uitgebreide menukaart lijkt ons wel fijn. Maar de wereld hoort te weten dat de beste menu kaart voor hen makkelijk grijpbaar ligt. Die zelfde kaart brengt ook de beste reisgids voor het leven.

De gratis te verkrijgen menukaart vermeld alles spijzen, hun kruiden, maar ook de allergene stoffen.

 

Voor het maken van een grote reis zou u toch ook graag de beste reisgids hebben, is het niet?

 

De uitgebreide reisgids voor het leven levert ook alle informatie over het te bereiken doel, maar waarschuwt ook voor de gevaren onderweg daar naar toe.

 

Graag willen wij u die beste Reisgids voor het leven leren kennen. Ook al zou u kleurenblind zijn en de wereldse wegcode niet zo goed kennen, Deze Reisgids voor het leven zal u ontdoen van alle ooglappen, indien u bereid bent om de woorden te nemen zoals zij in dat Boek der boeken staan.

 

Er is een ernstig te nemen stem waar meer mensen mee rekening zouden moeten houden. Mensen horen niet graag die Stem omdat zij dan tot het besluit moeten komen dat Zij best gevolgd kan worden. Maar dat houdt dan in dat mensen aan Wetten en regels zullen moeten komen te gehoorzamen, en dat ligt hen niet zo goed.

 

Mensen, wetenschappers, filosofen, denkers, schrijvers, theologen, iedereen heeft wel iets te zeggen rond het ontstaan van de wereld en zal voor of tegen een god of de God zijn. Hun spreken en schrijven zullen altijd maar gedeeltelijke waarheden en ook onwaarheden bevatten.

In uw zoektocht naar God kan u best een gids ter hand nemen die u hele waarheden vertelt.

 

Wij durven u te verzekeren dat u de beste kwaliteit van levensmiddelen zal kunnen vinden in dat Oude Meesterwerk dat de Bijbel is. Daarom durven wij u het ook van harte aanbevelen als de beste reisgids voor het leven, waarin u ook de beste antwoorden zal kunnen vinden in uw zoektocht naar God.