Is er een verbinding tussen God en mens?

Er zijn in het leven hoogtepunten waarop een gelovige zich opeens dicht bij God voelt.

In ons leven kunnen wij ogenblikken voelen waar wij ons echt heel eenzaam voelen. Nochtans is er steeds iemand zeer nabij. Maar die Iemand of Iets weten velen niet aan te voelen of te 'zien', omdat zij er geen zin in hebben om Deze te zien of te voelen, daar zij Hem ontkennen.

 

Men kan niet verwachten als men iemand wil uitsluiten dat deze zich met je leven komt moeien. Al van bij het begin der mensheid is daar het probleem ontstaan. De mens wenste de Maker Zijn Macht en Eerlijkheid in twijfel te trekken en dacht het zelf beter te kunnen klaren. (Zie in het Boek Genesis) In die tijd heeft de Schepper dan ook de macht in de mens zijn eigen handen gegeven en moesten zij zelf oplossingen zoeken voor alles. Uiteindelijk blijkt dat ze tot nu toe er nog niet veel van gebakken hebben. Nochtans zijn er nog heel wat mensen die er van overtuigd zijn dat zij God niet nodig hebben of gewoon er van overtuigd zijn dat Hij niet eens zou bestaan.

 

Het is die ontkenning van een bestaan voor God dat er voor gezorgd heeft dat de verbinding tussen God en mens is verbroken.

 

Maar die verbinding kan zoals elk stuk geslagen leiding hersteld worden. Het ligt in onze eigen mogelijkheden om de verbinding met de Schepper God te herstellen.

 

Over de vraag of wij wel een ervaring met God kunnen op doen of ons met Hem in verbinding kunnen stellen is veel nagedacht, zowel in de wereld algemeen als in de christelijke traditie.

Een manier van leven waarin letterlijk alles verbonden wordt met het geloof, hebben velen in het verleden trachten te vinden in een kloosterleven. God heeft echter nooit geëist van de mens dat deze zich in afzondering zou gaan wijden aan Hem. In tegendeel heeft God gevraagd zich tussen de mensen te begeven en Gods Naam kenbaar te maken over heel de wereld.

 

Contemplatie en het gevoel om met God alleen te kunnen zijn kan men misschien in een klooster vinden, maar men mag de wereld niet uitsluiten van het bestaan. Men leeft in deze wereld, maakt er deel van uit en moet er voor zorgen dat deze wereld God leert kennen. Ook de zoon van God, Jezus Christus heeft zijn leerlingen er op gedrukt dat zij uit moesten gaan in de wereld om Gods Naam over heel de wereld kenbaar te maken en om de Goede Boodschap van het komend Koninkrijk van God te verkondigen.

 

Ook kunnen wij zien dat deze lui die zich opsloten en van de wereld afzonderden niet altijd tot die juiste verbinding kwamen. Zo’n kloosterbestaan liet meermaals zien hoe moeilijk het is om het gewone leven met het geloof te verbinden. Kloosterlingen stappen namelijk bewust uit het ‘gewone, wereldse’ leven om zich terug te trekken op een aparte plek met God.

 

Maar heeft men wel echt zulk een aparte plek nodig?

 

Volgens Gods Woord is God overal. Elke plek in deze wereld is zichtbaar voor God. De mens kan zich eigenlijk nergens voor God verbergen. hij die overal is ziet ook hoe elke mens voelt en is. Hij kent hun hart.

 

“Maar de Heer zei tegen Samuel: "Let er niet op hoe hij er uitziet. Let er ook niet op dat hij zo groot is. Want hem heb Ik niet uitgekozen. Het gaat immers niet om wat je ziet. Want een mens kijkt hoe de buitenkant is, maar Ik kijk hoe hij innerlijk is."” (1 Samuël 16:7 BasicBijbel)

Op elk moment van de dag op elke plaats, zelfs in het kleinste achterkamertje kan men in contact treden met de Allerhoogste, die Zichzelf niet te hoog acht om met jou te praten in het meest intiemste kamertje van het huis.

 

Het komt er alleen op aan dat die genen die God zoekt en met Hem een verbinding wil maken er voor zorgt dat er verbindingslijnen zijn.

 

***

Bijbelverzen ter overweging

 

 

“Als je dus moet lijden omdat je leeft zoals God het wil, blijf dan helemaal op Hem vertrouwen. Hij heeft jou gemaakt en laat jou nooit in de steek. En blijf het goede doen.” (1 Petrus 4:19 BasicBijbel)

 “Want als God wil dat jullie lijden, is het beter om te lijden voor het doen van goede dingen, dan voor het doen van slechte dingen.” (1 Petrus 3:17 BasicBijbel)

 “Hierdoor ben ik ook in de gevangenis gekomen. Maar ik schaam me daar niet voor, want ik weet op Wie ik vertrouw. En ik weet zeker dat Hij dat wat Hij mij heeft gegeven, zal kunnen beschermen tot die dag dat Hij komt.” (2 Timotheüs 1:12 BasicBijbel)

 “Want als jullie gehoorzaam zijn, zullen de onverstandige mensen die niets van het goede nieuws weten, jullie nergens van kunnen beschuldigen. En dat is wat God wil.” (1 Petrus 2:15 BasicBijbel)

 “Het is heerlijk als de God van Jakob je Helper is, als je vertrouwt op je Heer God,” (Psalmen 146:5 BasicBijbel)

 “Vertrouw je hele leven aan Hem toe. Dan zal Hij in alles voor je zorgen.” (Psalmen 37:5 BasicBijbel)

 “(31:6) Ik vertrouw mijn leven aan U toe. U redt mij, Heer, trouwe God.” (Psalmen 31:5 BasicBijbel)

 “De Heer zegt:  "Ik, Ik ben het die jullie troost, bewoners van Jeruzalem! Waarom zijn jullie zo bang voor een sterfelijk mens? Een mens die uiteindelijk net zo snel verdwijnt als het gras?” (Jesaja 51:12 BasicBijbel)

 “6 Op die dag zal God ieder mens geven wat hij heeft verdiend. 7 Een deel van de mensen zal het eeuwige leven krijgen. Dat zijn de mensen die geduldig het goede hebben gedaan. Zij hebben aldoor hun best gedaan om te leven zoals God het wil. 8 Maar de andere mensen zullen zwaar gestraft worden. Zij hebben alleen maar aan zichzelf gedacht. Ze hebben niet naar de waarheid willen luisteren en hebben kwaad gedaan.” (Romeinen 2:6-8 BasicBijbel)

 

***

 

Voorgaande: Kan men God zoeken en ervaren

Volgende: Kan men een verbinding maken met iets dat men niet kan aanraken

Reactie schrijven

Commentaren: 0