Kan men een verbinding maken met iets dat men niet kan aanraken

Je zal misschien de vraag stellen hoe het mogelijk is om zich te verbinden met iets dat men niet kan zien of waar men niet dadelijk of makkelijk het bestaan van kan bewijzen.

Het is wel degelijk zo dat de Bijbel, het Boek der boeken, ons zelf vertelt dat wij God niet kunnen zien.

 

“Maar mijn gezicht zul je niet zien. Want niemand kan Mij zien en in leven blijven.” (Exodus 33:20 BasicBijbel)

 “Alleen Hij is onsterfelijk en woont in een licht dat wij niet kunnen binnengaan. Geen mens heeft Hem gezien, geen mens kán Hem zien. Voor Hem is alle eer en eeuwige kracht! Amen! Zo is het!” (1 Timotheüs 6:16 BasicBijbel)

 

Hoe kunnen wij dan ons verbinden met iets dat niet dadelijk tastbaar is?

 

Dat is ook het moeilijke, of lijkt voor velen te moeilijk te zijn. De meeste mensen willen iets tastbaar. Iets dat zij kunnen zien en vast nemen. In veel culturen kan men daardoor heel veel voorstellingen van goden vinden. men kan zeggen dat die voorstellingen symbolisch zijn. Nochtans waarschuwt de Bijbel ons om daar mee heel voorzichtig te zijn. Snel komt men tot wat wij noemen "afgoderij".

 

Ook het Christendom is slachtoffer geworden van die behoefte aan het tastbare en makkelijk herkenbare. Ook in die geloofsgemeenschap vind men groeperingen die beelden in hun tempels van aanbidding plaatsen. Die gebouwen noemen ze dan kerken. En deze zijn dan versierd met allerlei beelden en prenten waar men voor gaan buigen of op hun knieën gaan zitten en bepaalde gebaren van aanbidding maken. Ook al beweren zij dat zij geen afgoderij doen zoals hindoes of andere geloofsgroepen doen die beeldjes aankleden en vereren. Maar waar ligt eigenlijk het verschil?

 

En zegt die bijbel, die wij beschouwen het onfeilbare Woord van God te zijn, dat wij niet mogen neerbuigen voor beelden?

 

“1  Toen gaf God de volgende leefregels: 2 "Ik ben jullie Heer God. Ik ben het die jullie uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. 3 Jullie mogen geen andere goden hebben dan Mij alleen. 4 Maak geen godenbeelden van iets wat in de lucht, op de aarde of in het water onder de aarde is. 5 Ga niet zulke beelden aanbidden en dienen. Want Ik, jullie Heer God, ben een jaloers God en Ik wil niet dat jullie andere goden aanbidden. Als mensen Mij niet willen gehoorzamen, zal het slecht met hen gaan. Hun ongehoorzaamheid heeft gevolgen tot in de derde en vierde familie ná hen.” (Exodus 20:1-5 BasicBijbel)

 

Ook al hebben veel christelijke groeperingen die leefregels opgenomen in wat zij de tien geboden van God noemen en deel uit maken van hun geloofsregels, houden zij er niet echt aan, want in hun kerken kan men meerdere beelden vinden waarvoor men aanbiddingsacties uitvoert.

 

Nochtans is de God van Mozes duidelijk wanneer Hij zegt


 “De Heer zei tegen Mozes: "Zeg tegen de Israëlieten: Jullie mogen geen afgodsbeelden maken of heilige stenen neerzetten. Jullie mogen geen beelden neerzetten en die aanbidden. Want Ik ben jullie Heer God.” (Leviticus 26:1 BasicBijbel)

 “Daarom mogen jullie niet één of ander beeld van de Heer God maken. Want dan zijn jullie Hem ongehoorzaam.” (Deuteronomium 4:16 BasicBijbel)

 

In de wereld kan u zeer veel geloofsgemeenschappen vinden die beeldjes gebruiken of werkelijk levende wezens, zoals apen of koeien, als heilige figuren of godheden die aanbeden en verheerlijkt dienen te worden. Nochtans is de Schepper van het universum die Zich de God der goden noemt duidelijk.

 

“Maak geen godenbeelden van iets wat in de lucht, op de aarde, of in het water onder de aarde is.” (Deuteronomium 5:8 BasicBijbel)

 “"Met wie willen jullie Mij vergelijken? Wie is als Ik?" zegt de Heilige God.” (Jesaja 40:25 BasicBijbel)

 “Ik ben de Heer {de God boven alle goden, Jehovah}. Dat is mijn naam. Ik zal niet toestaan dat Ik jullie aanbidding moet delen met andere goden, met houten godenbeelden.” (Jesaja 42:8 BasicBijbel)

 

Ook de apostelen hielden zich aan dezelfde God als hun leermeester rabbi Jeshua, hier beter gekend als Jezus Christus. Zij schreven

 

“Wij lijken dus op God. Dan moeten we niet denken dat Hij een gouden of zilveren of stenen beeld is dat door mensen is gemaakt.” (Handelingen 17:29 BasicBijbel)

 

Deze volgelingen van Christus Jezus wisten ook maar al te goed dat er slechts één Ware God bestaat. De apostel Paulus schreef

 

“Ik wil jullie het volgende zeggen over het eten van vlees dat aan de afgoden is geofferd. We weten dat er eigenlijk geen andere goden bestaan. Want er is maar één God.” (1 Corinthiërs 8:4 BasicBijbel)

 

Doch ook al in hun tijd deed het zich voor dat er meerdere groepen er de voorkeur aan gaven om hun godheid een gelaat te geven en uit te beelden. De apostel Johannes schreef

 

“Maar de mensen die deze rampen overleefden, wilden nog steeds niet ophouden met de slechte dingen die ze deden. Ze bleven de duivelse geesten aanbidden en hun zelfgemaakte godenbeelden van goud, zilver, koper, steen en hout. Goden die niet kunnen zien of horen of bewegen.” (Openbaring 9:20 BasicBijbel)

 

Sommigen die zich christen noemen beschuldigen anderen die zulke gouden beelden of aangeklede figuren hebben als afgoden dienaars, maar doen zij niet net het zelfde? In vele Katholieke kerken ziet men niets anders dan figuren van God en van heidenen die ook aanbeden worden, niettegenstaande dat God de enige aanbidding verlangt.

 

Met het bidden naar die zogenaamd heilige figuren hopen dan mensen om verbinding te maken met God?. Maar zou God die zulke dingen haat werkelijk gediend zijn meet zulk een weg van verbinding? Wij geloven het niet.

 

Wij moeten echter niets tastbaar hebben om in gesprek te gaan met God. Overal en altijd kan men zich in verbinding stellen met God. Dat moet namelijk in je binnenste gebeuren. Van diep uit je hart en met je eigen volle verstand, moet de verbinding met God gemaakt worden.

 

Zaken als neerbuigen voor wat men noemt een "heilige der heiligen", kaarsen branden of tekens maken voor beelden, gaan helemaal niet een verbinding doen verwezenlijken met de Allerhoogste God.

 

Zoals wij met anderen converseren, kunnen wij ook gewoon in gesprek treden met God. Dat praten met God noemen wij "bidden". Het is een belangrijk element ter getuigenis van onze verbinding met God of van onze wil om met Hem in contact te treden of om met Hem een relatie aan te gaan.
Om die reden is het ook belangrijk als men opzoek is naar God om zo nu en dan te praten tegen Diegene die men misschien nog niet echt kent. Maar het zal helpen in je zoektocht.

 

 

***

 

Voorgaande:

 

Aanvullende lectuur

 

1.      Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen

 

2.      Materialisme, “would be” leven en aspiraties #3

 

3.      Materialisme, “would be” leven en aspiraties #4

 

4.      Materialisme, “would be” leven en aspiraties #7

 

5.      Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8

 

6.      Fragiliteit en actie #4 Ter Beschikking

 

7.      Fragiliteit en actie #10 Voor het nageslacht

 

8.      Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen

 

9.      De nacht is ver gevorderd 12 Studie 3 Lessen uit het verleden 1 Makkabeese opstand

 

10.  Hoe de Satan vandaag rond toert

 

11.  De Bijbel en Bidden

 

12.  Bidden voor wat we willen of niet willen

 

13.  Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed

 

14.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #1 Konings Geloof

 

15.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God

 

16.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie

 

17.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid

 

18.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres

 

19.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #3 Aanroepers van God

 

20.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #6 Gebed #4 Atttude

 

21.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor

 

22.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie

 

23.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #9 Gebed #7 Reden voor gebed

 

24.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde

 

25.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden

 

26.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam

 

27.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden

 

28.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #17 Soorten van gebed

 

29.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging

 

30.  Want het is geen leeg woord

 

31.  Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed

 

32.  Paul’s Gebedsverzoeken Doorzetten

 

33.  Altijd verheugend zonder ophouden biddend

 

34.  Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden

 

35.  Ongelezen bestseller

 

36.  Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem

 

37.  Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven

 

38.  Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God

 

39.  El Shaddai Die verscheen voor Abraham

 

40.  God die Almachtige Geest die geen mens kan zien

 

41.  Jehovah God Maker van het universum gediend door een getraind leger

 

42.  Missionaire hermeneutiek 3/5

 

43.  Naamsverandering voor het behoud van vrede

 

44.  Zeker zijnde van Bevrijding

 

45.  Lastigheid om te bidden

 

46.  Werk met vreugde en bidt liefdevol

 

47.  Als je problemen al langdurig zijn, probeer te knielen

 

48.  Kan men kwaad afwenden door te bidden

 

49.  Sta op in de ochtend en bidt voor de zegen van de Heer

 

50.  Hij die knielt voor God kan voor iedereen staan!

 

51.  Gebed is een geloofszaak

 

52.  Kruisen en Iconen stukslaan

 

53.  Al of niet verenigen

 

54.  Een vergadering omtrent aan te houden gedrag en te houden handelingen

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0