Wegpatroon volgen om verbindingen aan te gaan

Niet alle kaartenmakers zijn even goed en leveren niet dezelfde kwaliteit af. Om een zoektocht goed aan te vangen kiest men daarom best die kaarten van de Beste of Grootste Ontwerper, in dit geval van Diegene waar men op zoek naar is.

Doorheen de Bestseller aller tijden wordt er gesproken over plaatsen en gebeurtenissen. sommige namen beduiden meer dan gewoon plaatsen. Als u op zoek gaat naar God zal u zo ook ontdekken dat Babylon meer is dan zomaar een plaats in Irak.

 

De Ontwerper van het Geheel der dingen, had van bij de aanvang een Plan. Mits dat zijn schepsels zelf verkozen om van Hem afstand te nemen, liet Hij hen begaan en zelf hun weg kiezen.

 

Uit liefde voor hen gaf God hen de mogelijkheid om Zijn Stem te horen en Zijn Leidraad te volgen. Het is niet dat Hij hen geen andere mogelijkheden gaf en als dictator hen vertelde hoe, waar en wanneer te gaan. Hij gaf hen en geeft ons de vrije keuze om te beslissen welke wegen wij willen ingaan. ieder schepsel krijgt van de Grootste Maker de vrijheid om zelf keuzes te maken.

 

Als wij dan op zoek gaan naar god moeten wij een goede kaart uit zoeken om duidelijk de verschillende wegen te zien. Het zal niet nodig zijn dat er al de kleine steegjes, paden, zelfs niet alle voetwegen op staan. Maar die wegenkaart moet wel duidelijk leesbaar zijn. En dat is wat God voorziet met Zijn Boek der boeken, de allerbeste Gids die wij ter hand kunnen nemen.

 

Als wij de betrouwbare raadgevingen, daar in gegeven, goed opvolgen, moet het mogelijk zijn om de verscheiden lichtbakens te zien en de misthoorns te horen.

 

Uit de eerste aanwijzingen, in het Hebreeuws geschreven, kan men zien hoe de Maker steeds hen nabij was die Hem riepen of naar Hem verlangden. Vandaag is dat niet anders, buiten dat wij nu veel meer aanwijzingen hebben meegekregen dan die mensen toen. Met de jaren verhoogde het aantal begeleidingsteksten. Zo ontstonden er 39 in het Hebreeuws geschreven werken en kwamen daarnaast nog eens 27 Griekse werken om de mensen te helpen God te vinden.

 

Het is totaal verkeerd te denken dat die Hebreeuwse Geschriften, meest gekend onder de naam Oud Testament, voor deze tijd niet meer nodig zouden zijn tenzij voor de Joden. Christenen, moslims en al diegenen die God willen vinden moeten kennis nemen van die oude "Joodse" geschriften.

De naderhand bij gekomen Messiaanse geschriften beter gekend onder de naam Nieuw Testament, zijn 27 in het Grieks opgestelde werken die laten zien hoe dat bepaalde mensen de weg naar God hebben gevonden en samen er aan werkten om anderen ook op die weg te krijgen.

 

Deze website Op zoek naar God wenst de wegen naar God te tonen, maar het is niet zoals de uitdrukking of het gezegde zegt dat alle wegen naar Rome leiden, dat alle wegen naar God zullen leiden en nog minder naar het pad naar de nauwe poort om in het Koninkrijk van God binnen te gaan.

 

Er zijn heel wat dwaalwegen en als wij op zoek naar God gaan zullen wij er voor voorzichtig moeten zijn om niet op zulke paden te belanden.

 

Wel is het zo dat wij van de ene op de andere weg zullen kunnen overstappen. Telkenmale bij een kruising gekomen zullen wij moeten kiezen welke weg in te slaan om onze zoektocht verder te zetten.

 

Wij hopen u in de komende boodschappen of artikelen verscheidene mogelijkheden aan te bieden en aan te tonen dat uit die vele wegen die voor ons liggen er bij zijn die veel beter en makkelijker te bewandelen zijn dan andere. Liefst gaan wij voor de makkelijkere wegen, al hoewel zal blijken dat zij niet allemaal even makkelijk zullen zijn.

 

Wij nodigen u in ieder geval uit om mee met ons op stap te gaan.

Ook boeiend om te lezen bij aanvang van je zoektocht:

De Plannenontwerper laat kaarthouders of klanten vrij kiezen

Reactie schrijven

Commentaren: 0