Als er een God bestaat is het mogelijk om een relatie met Hem op te bouwen

Na zich afgevraagd te hebben of er wel een god bestaat en tot de conclusie gekomen te zijn dat er een goddelijke Schepper of Opperwezen moet zijn dat alle menselijke en dierlijke wezens overtreft, kunnen we ons afvragen of het mogelijk is voor ons om een relatie met dat Hogere Wezen te hebben.

Wat is er nodig om een relatie met God te beginnen?

Met mensen om ons heen kunnen we een idee krijgen hoe we een relatie met hen kunnen opbouwen, maar hoe zit het met God om een relatie te beginnen?

Moeten we wachten tot iets ernstigs gebeurt in ons leven? Velen doen dat, maar is dat de juiste manier? Hebben zij niet veel gemist, omdat ze te laat tot een relatie met hun God kwamen?

Is het nodig om te genieten van een partij of in trance te komen om dichter bij die god of de God te komen?

Of moeten we meer tijd
besteden aan onszelf of om deel te nemen aan religieuze activiteiten? Of is het noodzakelijk om je aan jezelf te wijden en aan onbaatzuchtige religieuze daden?

Hebben we als eerste taak om een beter mens te worden, wat dat ook moge inhouden worden, zodat God ons zal accepteren?

 

We kunnen wel duizend vragen stellen en zoeken naar vele antwoorden. We kunnen op zoek gaanin veel boeken en op veel plaatsen om antwoorden te vinden. Hoewel we moeten weten dat we niet ver hoeven te gaan. God heeft het heel duidelijk in de Bijbel gemaakt hoe we hem kunnen kennen. In God Zijn Woord, de Bijbel, wordt uitgelegd wat er gebeurde met de mensheid, hoe de relatie was verbroken en hoe de relatie was en kan worden hersteld.

 

Betekent het dat God zich verbergt of is het onze trots dat maakt dat we God niet willen zien en Hem niet willen leren kennen?

Moeten we Hem eerst een bewijs van Zijn identiteit
vragen? Hebben we niet een certificering of een zekerheid nodig dat we wel degelijk te maken hebben met God? Hebben we Zijn teken en zijn geruststelling nodig voordat we tot Hem kunnen komen? Moeten we niet eerst weten of wij wel degelijk spreken met de juiste persoon?

 

Is het in reactie op een kracht die wordt getoond, dat we moeten op zoek gaan naar een relatie met God?

In de volgende artikelen vindt u wellicht ook waarom het noodzakelijk is om een relatie met God op te bouwen en hoe je zelf kunt beginnen met een dergelijke relatie met God,    nu ...

Reactie schrijven

Commentaren: 0