De zoeker naar God en wereldse schatten

Als wij op zoek gaan naar God kan het gerust zijn dat wij ons ook zorgen maken voor ons welzijn. In zekere zin moeten wij hiervoor niet bang zijn. Want diegenen die God ernstig zoeken zullen door God beloond worden.

Wij kunnen beter spirituele schatten in plaats van materiële schatten vergaren.

Een twee duizend jaar geleden was er een leermeester die veel aandacht trok. Hij was geboren in Bethlehem en groeide hoofdzakelijk op in Nazareth, waardoor hij als Nazareen bekend stond. Zijn naam was Jeshua, maar is in onze contreien beter gekend onder de valse naam Jezus, dat eigenlijk 'Heil Zeus' betekent.  Die zeer godvruchtige man gaf aan zijn leerlingen deze raad:

„Vergaart u niet langer schatten op de aarde”, want geen van die bezittingen is blijvend. „Vergaart u veeleer”, zo zei hij, „schatten in de hemel”, door Jehovah te dienen.

 

Jezus drong er bij zijn volgelingen op aan hun oog „zuiver” te houden door hun aandacht en energie te richten op het doen van Gods wil.

„Gij kunt niet God en de Rijkdom als slaaf dienen”,

vertelde hij hun.

 

Als wij op zoek gaan naar God moeten wij ook de keuze maken of wij als wij die God gaan vinden Hem dan ook als God gaan erkennen en Hem dienen. Of zullen wij liever deel uit blijven maken van deze materiële wereld.

 

Je moet je echt geen zorgen maken dat als u op zoek naar God gaat dingen te kort zal komen. Ook als u God als vinden zal er voor u geen tekort zijn als u de juiste keuzes zal maken.

 

Natuurlijk zal u zich dan afvragen hoe het gesteld is met de stoffelijke behoeften: voedsel, kleding en onderdak.

 

„Weest niet langer bezorgd”,

luidde Jezus’ raad.

 

De Nazareense leraar die ook verkoos God Zijn zin te doen, en niet zijn eigen zin, kon tot aan zijn dood al predikend rondtrekken zonder zich zorgen te hoeven maken over zijn inkomen of eten en drank. Hij vestigde zijn leerlingen hun aandacht op de vogels — God voedt ze. Jezus moedigde zijn volgelingen aan een les te leren van de bloemen — God kleedt ze.

 

Indien de dieren zich geen zorgen hoeven te maken, waarom zouden die mensen die voor God gaan zoeken en God willen volgen dan wel zorgen moeten maken? Zijn Jehovah’s met verstand begaafde menselijke dienstknechten niet meer waard dan vogels of bloemen?

 

Laten wij even luisteren naar de raad die Jezus de mensen gaf.

 

“19  Verzamelt u geen schatten op aarde, waar roest en worm ze verteren, en waar dieven ze opgraven en stelen. 20 Maar verzamelt u schatten in de hemel, waar roest noch worm ze verteren, en waar geen dieven ze opgraven en stelen. 21 Want waar uw schat is, daar is ook uw hart. 22 Het oog is de lamp van het lichaam. Als uw oog goed is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. 23 Maar deugt uw oog niet, dan zal heel uw lichaam in het duister zijn. Zo dus het licht, dat in u is, duisternis wordt, hoe groot dan zal die duisternis zijn! 24 Niemand kan twee heren dienen; hij zal of den een haten en den ander beminnen, of den een aanhangen en den ander verachten. Gij kunt God niet dienen en de mammon.

25  Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd voor uw leven, wat gij zult eten of drinken; noch voor uw lichaam, waarmee gij u zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam niet meer dan de kleding? 26 Ziet de vogels in de lucht; ze zaaien noch maaien, en verzamelen niet in schuren; en toch voedt ze uw hemelse Vader. 27 Zijt gij niet meer waard dan zij? En wie van u kan door zijn tobben een el toevoegen aan zijn levensweg? 28 En wat zijt gij over kleding bekommerd? Denkt aan de lelies op het veld, hoe ze groeien; ze werken niet, en spinnen niet. 29 En toch zeg Ik u, dat zelfs Sálomon in al zijn heerlijkheid niet gekleed was als een van deze.

30 Als God nu het kruid op het veld, dat vandaag nog bestaat en morgen in de oven wordt geworpen, zó aankleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen?

31 Weest dus niet bezorgd, en zegt niet: wat zullen we eten, of wat zullen we drinken, of waarmee zullen we ons kleden? 32 Hiernaar toch vragen de heidenen; uw hemelse Vader weet, dat gij dit allemaal nodig hebt. 33 Maar zoekt eerst het rijk Gods en zijn gerechtigheid, en dit alles zal u worden geschonken als toegift. 34 Weest dus niet bekommerd voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zal bezorgd zijn voor zichzelf; iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen leed.” (Mattheüs 6:19-34 Canis)

Als wij op zoek gaan naar God zullen wij ook onrechtstreeks op zoek gaan naar wat God te bieden heeft. Zo zullen wij ook op zoek gaan naar God Zijn koninkrijk en Zijn rechtvaardigheid.

 

Vervolgens zal God die het hart kent en doorvorst diegenen die Hem willen zoeken daar naar ook belonen.

 

+

 

Voorgaande:

  1. Argumenten tegen Bijbelse scheppingsverhaal ontzenuwd
  2. Complexiteit, organisatie en precisie bewijzen intelligente Ontwerper
  3. Welke dingen zoeken

Volgende:

Werken, studeren en zoeken samen mogelijk

 

++

 

Aanvullende lectuur

 

1.      Bent u op zoek naar antwoorden en Bent u op zoek naar God

 

2.      Gods vergeten Woord 20 Geopenbaarde Woord 5 Onoverbrugbare kloof

 

3.      Echte boodschap van redding niet ver te zoeken

 

4.      Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad

 

5.      Leren kennen van Hem die het hart kent

 

6.      Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie

 

7.      Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #6 Gebed #4 Atttude

 

8.      Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie

 

9.      Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde

 

10.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper

 

11.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden

 

12.  Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0