Complexiteit, organisatie en precisie bewijzen intelligente Ontwerper

Gelovend in wetenschap  maar toch op zoek naar een intelligente Ontwerper en deze wezen te vinden

Evolutionisten hebben hun theorieën over evolutieprocessen niet met gebruik van wetenschappelijke methoden in laboratoria kunnen bewijzen.Vele wetenschappelijke bedenkingen zijn met de jaren moeten bijgesteld worden of zelfs helemaal veranderd geworden. Er zijn gevallen bekend dat wetenschappers hun eigen mening propageren als de gegevens twijfelachtig of tegenstrijdig zijn. Hun carrière en hun gevoel van eigenwaarde spelen daarbij een belangrijke rol.

 

Wij moeten toegeven dat er nog zeer veel is dat wij niet weten. Sommige dingen kunnen wij wel vermoeden of kunnen sommige wetenschappers beweren maar kunnen dan nog jaren duren voor aleer er een bewijs voor gevonden wordt. Zo was het tot 60 jaar na de dood van Einstein dat er eindelijk in februari 2016 een bewijs kon worden geleverd over zijn theorie van geluidsgolven.

 

Paula Kincheloe die verscheidene jaren ervaring als onderzoeker heeft opgedaan op het gebied van moleculaire biologie en cel- en microbiologie en werkte aan de Emory-universiteit in Atlanta (Georgia, VS) geeft ook als vrijwilliger bijbelonderwijs in de Russischtalige gemeenschap van de Getuigen van Jehovah.

Zij schrijft:

Als onderdeel van mijn studie biologie heb ik me vier jaar lang helemaal geconcentreerd op de cel en zijn bestanddelen. Hoe meer ik leerde over DNA, RNA, eiwitten en metabole paden, hoe meer ik me ging verbazen over de complexiteit, organisatie en precisie die erbij betrokken zijn. En hoewel ik ervan onder de indruk was hoeveel de mens al weet over de cel, stond ik er nog meer versteld van hoeveel we nog niet weten. Het duidelijke ontwerp dat in de cel te zien is, is één reden waarom ik in God geloof.

 

Door mijn studie van de bijbel ben ik te weten gekomen wie de Schepper is, namelijk Jehovah God. Ik ben ervan overtuigd dat hij niet alleen een intelligente Ontwerper is maar ook een goede en liefdevolle Vader die om me geeft. De bijbel legt uit wat het doel van het leven is en geeft de hoop op een gelukkige toekomst.

 

 

Jongeren die op school evolutie onderwezen krijgen, weten misschien niet goed wat ze moeten geloven. Dat kan een verwarrende periode voor hen zijn. Als ze in God geloven, is het een beproeving op hun geloof. Maar ze kunnen die beproeving doorstaan door de vele verbazingwekkende dingen in de natuur rondom ons te bestuderen en steeds meer te weten te komen over de Schepper en zijn eigenschappen. Zelf heb ik dat gedaan en ik ben tot de slotsom gekomen dat het bijbelse verslag van de schepping nauwkeurig is en niet in strijd is met de echte wetenschap.

 

 

„De prachtige eenvoud van de wetten”

 

+

 

Voorgaande: Argumenten tegen Bijbelse scheppingsverhaal ontzenuwd

Volgende: Welke dingen zoeken

 

++

 

Lees ook

 

 

1.      Schoonheid van de natuur

 

2.      Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden

 

3.      Stemt de Bijbel overeen met de wetenschap

 

4.      Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid

 

5.      Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2

 

6.      Materialisme, “would be” leven en aspiraties #7

 

7.      Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8

 

8.      Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging

 

9.      יהוה Schepper van hemel en aarde en alles er op en eraan

 

10.  Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen

 

11.  Bijbelgezegden over God

 

12.  God die Almachtige Geest die geen mens kan zien

 

13.  Jehovah God Maker van het universum gediend door een getraind leger

 

14.  De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden

 

15.  Belangrijkheid van Gods Naam

 

16.  Jehovah wiens naam heilig is

 

17.  God over zijn Naam יהוה

 

18.  Ik ben die ben Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה

 

19.  Hashem השם, Hebreeuws voor "de Naam"

 

20.  Jehovah Yahweh Gods Name – Gods Naam Jehovah

 

21.  Archeologische vondst omtrent de Naam van God YHWH

 

22.  Gebruik van Jehovahs naam

 

23.  Use of /Gebruik van Jehovah or/of Yahweh in Bible Translations/Bijbel vertalingen

 

24.  De NIV en de Naam van God

 

25.  Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God

 

26.  Uitdagende vordering 1 Wiens Woord

 

27.  Een Naam voor een God #1 Belangrijkheid Persoon

 

28.  God meester van goed en kwaad

 

29.  Wat betreft Waarom geloven in God?

 

30.  Schepping en wet die vertellen over Gods eer

 

31.  Het universum makende Woord van God

 

32.  De Wereld tot stand gekomen door het Woord van God

 

33.  Schepping geschenk van God

 

34.  Begin van leven op aard: schepping of evolutie

 

35.  Kosmos, Schepper en Menselijk Lot

 

36.  EO-directie: 'Wij geloven in God als Schepper'

 

37.  Ontstaan van het lineaire denken

 

38.  Gods vergeten Woord 2 Verloren Wetboek 1 Wie heeft nog belangstelling

 

39.  Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper

 

40.  Gods vergeten Woord 12 Schepping 4 De Schepper zelf

 

41.  Gods vergeten Woord 13 Schepping 5 Een God die het ter harte gaat

 

42.  Gods vergeten Woord 14 Schepping 6 De Schepping als doel en garantie

 

43.  Gods vergeten Woord 17 Geopenbaarde Woord 2 Geopenbaard licht

 

44.  Boek der boeken de Bijbel

 

45.  Hermeneutiek om uit te dragen #1 Verslaggevers

 

46.  God, beproevingen, tekenen en wonderen

 

47.  Een goddelijk Plan #1

 

48.  Een goddelijk Plan #2 Onvolmaakte Schepping

 

49.  Een goddelijk Plan #3 Vervolmaking volgens blauwdruk

 

50.  Een goddelijk Plan #5 Gods doel met de Schepping

 

51.  Een goddelijk Plan #6 De ‘verlossing’ van de Schepping

 

52.  Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop

 

53.  God in Australische Grondwet

 

54.  Kleurblindheid en verkeerscode

 

55.  De Falende mens #1 Voor en na zondvloed

 

56.  De Falende mens #2 Vrije keuze

 

57.  Nemen van Risico door de maatschappij

 

58.  Fragiliteit en actie #1 Ongehoorzaamheid van Geschapene

 

59.  De mens als God

 

60.  Levende cel geproduceerd door kunstmatig DNA

 

61.  Christen houding tegenover het milieu

 

62.  Uitdagende vordering 2 Goddelijk geïnspireerd 1 Eenvoudige woorden

 

63.  Donkere tijden, droge plekken, hijgende harten, dorstigen, neergeworpenen en geduld

 

64.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God

 

65.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten

 

66.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift

 

67.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #1 Luisteren naar de Souvereine Maker

 

68.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie

 

69.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde

 

70.  Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam

 

71.  Wat betreft Waarom geloven in God?

 

72.  Slag om waardigheid in zuivere natuur

 

73.  Oorsprong van het kwaad

 

74.  Geduld en kracht om alle mogelijkheden in mijzelf en om mij heen te zien

 

75.  De Kerk moet God dienen

 

 

*****

 

Voorgaande

 

1. Ontstaan van ons wereldbestel

2. Evolutieleer hoeft zoeken naar God niet in de weg te staan

3. Onderzoek eist bewijsvoering en afgaan op bewijsmateriaal

4. Met vragen zitten over ontstaan en redenen van zijn

5. Ontstaan en complexiteit in de natuur verwijzend naar Bijzondere Oorzaak

6. Argumenten tegen Bijbelse scheppingsverhaal ontzenuwd

Reactie schrijven

Commentaren: 0